ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประตู 2วันนี้ ทีมงาน Happy Family in Workplace ได้มีโอกาสได้…

ก๊อก ก๊อก ก๊อก เปิดประตู
2วันนี้ ทีมงาน Happy Family in Workplace ได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชม สถานประกอบการที่จะเข้าร่วมเป็น สถานประกอบการต้นแบบของโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ต้องขอชื่นชมและขอบคุณผู้บริหารและทีมงานที่เห็นความสำคัญ ใส่ใจพนักงาน หลังจากนี้จะได้ต่อยอดกิจกรรมให้หลากหลาย ให้ไปได้ดีต่อๆไป เพื่อลูกหลาน เพื่อคนในครอบครัว

🙏🏻 ขอบคุณ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท เวิสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย ที่ตอบรับโครงการเล็กๆอย่างเรา


ที่มา : เพจคุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย