อบรม ครอบครัวสุขใจ งานได้ประสิทธิผล Happy Family in Workplace

บรรยากาศการจัดอบรม ครอบครัวสุขใจ งานได้ประสิทธิผล โครงการ Happy family in workplace.
ขอบคุณวีดีโอจาก บริษัท เจ.เอช อุตสาหกรรม 🙏🏻

อบรม ครอบครัวสุขใจ งานได้ประสิทธิผล Happy Family in Workplace

ที่มา : เพจคุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย