ขอบคุณทีมผู้บริหาร บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด…

ขอบคุณทีมผู้บริหาร บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟาบริเนท จำกัด ที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ เพราะเห็นความสำคัญของความสุขพนักงานที่อาจจะวัดประเมินค่าออกมาไม่ได้และเชื่อว่าบ้านพนักงานเป็นสุข งานได้ผลิตผล สร้างสังคมสื่อสาารเชิงบวก Happy Family in Workplace.
ที่มา : เพจคุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย