หยุดไล่เด็กออกจากโรงเรียน ลดจำนวนเด็กในคุก

“ครู หมอ พ่อแม่ เพื่อน และ อปท.” ทำไมถึงสำคัญในการดูแลลูกหลาน และใช้เป็น theme ของงาน “คนใต้หยัดได้2” คลิปนี้คือคำตอบ
สละเวลาแค่ 6-7 นาที ฟังป้ามลเลยครับ สิ่งที่เรียกว่าคุณค่าในงานที่สงขลา นำมาบอกเล่าผ่านการรับรู้ของผู้คนนับแสนคน…

หยุดไล่เด็กออกจากโรงเรียน ลดจำนวนเด็กในคุก
“เด็กในประเทศไทยที่ถูกจับ 70% เป็นเด็กที่ถูกให้ออกจากโรงเรียนกลางคัน ดังนั้นถ้าโรงเรียนหยุด dropout เด็กๆ จำนวนเด็กในคุกจะลดลงทันที”
ป้ามล-ทิชา ณ นคร เล่าผ่านประสบการณ์ 16 ปี ที่ทำงานกับเด็กบ้านกาญจนาภิเษก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) ผู้เคยกระทำผิดกฎหมาย

Cr. Workpoint News