“สพม.19” พัฒนาแม่พิมพ์สอนเพศศึกษา-ทักษะชีวิต

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19ที่มา : https://siamrath.co.th/n/113171