โครงการพัฒนารูปแบบกลไกภายในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว กับพนักงานที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่น (Positive Parenting in Workplace)

Go to Top