เริ่มแล้ว….นำร่องสร้างโมเดลป้องกันปัญหาท้องวัยรุ่นระดับชุมชนฝังธนบุรี !”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นาวาโทสุรพงษ์ เพชรแท้ ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตหนองแขมเป็นประธานในการเปิดการประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชนพื้นที่เขตหนองแขม ณ ลานกีฬาชุมชนหรรษา 1 เพชรเกษม 81 กรุงเทพมหานคร โดยการประสานงานของมูลนิธิแพธทูเฮลท์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในชื่อโครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาและการสื่อสารในครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้วยการมีส่วนร่วมของกลไกระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร Bangkok for Teen – Bangkok Teenage Pregnancy Prevention Project: “B4T” มีผู้เข้าร่วม 40 คน จากชุมชนต่างๆ มากกว่า 15 ชุมชน ประกอบด้วย ประธานชุมชน ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน คณะอาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เจ้าหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตหนองแขม  และผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตหนองแขม

ประธานสภาองค์กรชุมชนหนองแขม กล่าวว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่สภาองค์กรชุมชนเขตหนองแขมและทางโครงการได้จัดการประชุมดังกล่าวร่วมกัน เพื่อผลักดันงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่เขตหนองแขม อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวัยรุ่นและเยาวชน ทั้งในระดับครอบครัวครอบคลุมถึงชุมชนในหนองแขม รวมทั้งทางสภาองค์กรชุมชนสามารถชักชวนผู้นำชุมชนมาบูรณาการการทำงานกับงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป การมีภาคีเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่ มีความสำคัญอย่างมากในการสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของในการร่วมกันวางแผน หาแนวทางในการลดสถานการณ์การตั้งครรภ์และช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์แล้ว

โดยวันนี้เริ่มต้นในชุมชนเขตหนองแขม หลังจากนี้โครงการฯ จะขยับในพื้นที่อีก 5 เขต คือเขตปทุมวัน ดินแดง ประเวศ จอมทอง และบางเขน ต้องเรียนรู้และหาเครือข่ายขยายงานกันต่อไป