วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

ลงพื้นที่ จัดโครงการพัฒนารูปแบบกลไกภายในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวก ในครอบครัวสำหรับพนักงานที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและวัยรุ่น
ณ บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมอมรม ภายใต้หัวข้อ ครอบครัวสุขใจ งานได้ประสิทธิผล (Happy Family in Workplace) กิจกรรมในครั้งนี้ มีพนักงานบริษัท เข้าร่วมกว่า 40 คน ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทบทวนการสื่อสารของตนเองกับลูกหลายที่เป็นเด็กวัยรุ่น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของลูกหลานในช่วงวัยรุ่น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ได้แนวทางไปปรับใช้ในชีวิตปกติ

รวมภาพ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)