วันนี้ (27 พ.ย. 60) เวลา 9.30 น. นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เปิดโครงการ “Run for Teen Services” วิ่งรณรงค์การเข้าถึงบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น ณ บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จัดขึ้นโดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ สนับสนุนโดยยูนิเซฟ และ สสส. มีเยาวชนมากกว่า 400 คน และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการรณรงค์ในครั้งนี้ อาทิ โรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข สภาเด็กและเยาวชน

นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพฯ ได้ดำเนินการสาธารณสุขเพื่อเยาวชนตาม พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน พ.ศ. 2559 จัดบริการให้ตรงความต้องการของวัยรุ่นอายุ 10-20 ปี เช่น การสอนเพศวิถีศึกษา การเปิดคลินิกที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น คลินิกวัยรุ่นอุ่นใจ

นายภาณุศาสตร์ ทองทศ ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตหนองแขม กล่าวว่า บริการที่เป็นมิตรจะช่วยให้เยาวชนกล้าเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และลดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี และสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นที่นอกเหนือจากบริการที่สะดวกและรักษาความลับของผู้รับบริการแล้ว ก็อยากจะให้เพิ่มเรื่องอื่น เช่น การให้บริการช่วงเย็นที่เด็กเลิกเรียน บริการนอกโรงพยาบาล ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อวัยรุ่นที่เข้าไปรับบริการปรึกษา และอยากให้ขยายอายุวัยรุ่นให้ถึง 25 ปี ตามนิยามขององค์การยูนิเซฟ

นางกรองทอง น้อยประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 ดินแดง เผยว่า ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 มีการให้คำปรึกษา บริการคุมกำเนิด ตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้เข้าขอรับคำปรึกษาอายุน้อยที่สุดคือ 10 ปี