กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเสวนา “ผู้ชายอยู่ที่ไหน เมื่อผู้หญิงไม่พร้อม” หลังพบว่าวัยรุ่น 1 ใน 3 ไม่ใช้ถุงยางอนามัย และร้อยละ 18 ใช้ถุงยางอนามัยผิดวิธี
กรมอนามัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเสวนา “ผู้ชายอยู่ที่ไหน เมื่อผู้หญิงไม่พร้อม” หลังพบว่าวัยรุ่น 1 ใน 3 ไม่ใช้ถุงยางอนามัย และร้อยละ 18 ใช้ถุงยางอนามัยผิดวิธี เสี่ยงต่อปัญหาท้องไม่พร้อม และไม่ได้รับการดูแลจากฝ่ายชาย

เวทีเสวนา “ผู้ชายอยู่ที่ไหน เมื่อผู้หญิงไม่พร้อม” เปิดโอกาสให้เยาวชน ผู้ปกครอง และนักวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เนื่องจากการสำรวจพบว่าวัยรุ่น 1 ใน 3 ไม่ใช้ถุงยางอนามัย และร้อยละ 18 ใช้ถุงยางอนามัยผิดวิธี ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหาท้องไม่พร้อม และไม่ได้รับการดูแลจากฝ่ายชาย

ด้านผู้จัดการโครงการส่งเสริมเพศศึกษาเพื่อเยาวชน มูลนิธิแพธทูเฮ้ลท์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มการท้องในวัยรุ่นเพิ่มขึ้น สถาบันครอบครัวที่ขาดความใกล้ชิด และการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนเป็นไปอย่างจำกัด

ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าปัจุบันวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น และการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุลดลงเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยอายุ 15-16 ปี ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดความรู้ ความเข้าใจผิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวไม่ตั้งครรภ์

การใช้ถุงยางอนามัยขัดขวางความรู้สึกทางเพศ และการใช้วิธีการคุ้มกำเนิดไม่ถูกวิธี โดยนักวิชาการและผู้ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีเสวนา “ผู้ชายอยู่ที่ไหน เมื่อผู้หญิงไม่พร้อม” เห็นตรงกันว่าควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียนให้มากขึ้น

ที่มา : https://www.voicetv.co.th/read/86869