4 เทศบาลในจังหวัดสงขลา (ทน.สงขลา,ทม.เขารูปช้าง,ทม.สิงหนคร,ทต.พะวง) จับมือร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และ เชฟรอน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาล

วันนี้ ( 5 กรกฎาคม 2560) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาวะ 4 เทศบาล จังหวัดสงขลา ได้แก่ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง , เทศบาลนครสงขลา ,เทศบาลตำบลพะวง และเทศบาลเมืองสิงหนคร ในโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาล จังหวัดสงขลา โดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ สนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมอาทิ อัยการจังหวัดสงขลา , ตัวแทนจาก 4 เทศบาล ,ตัวแทนจากเชฟรอน และคณะทำงานจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและตื่นตัวที่จะหามาตรการป้องกัน และแก้ไข ซึ่งความสำเร็จของโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาล นั้นในการทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสงขลา โดยแกนนำ อปท.ได้ขับเคลื่อนงานเปิดห้องเรียนพ่อแม่ไปแล้วกว่า 1,584 คนเพื่อพูดคุยเรื่องเพศกับลูกหลาน และยังมีแกนนำเยาวชนอีกกว่า 180 คน ที่ทำงานกับเพื่อนๆกว่า 1,248 คน นับเป็นการทำงานป้องกันการท้องของวัยรุ่นในเพื่อนๆน้องๆ และนี่เป็นครั้งแรกที่หลายฝ่ายรวมทั้งนักกฎหมาย มีความร่วมมือช่วยเหลือแม่/พ่อวัยรุ่นเพื่อคุณภาพชีวิตของเขา เธอ ลูก และครอบครัว นับเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาทรัพยากรคน

นายคมสันต์ โอ้ยนาสวน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่าทางเชฟรอนได้ร่วมมือกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์มากว่า 8 ปี ทำงานร่วมกันมากกว่า 8 จังหวัดในประเทศไทย ในเรื่องส่งเสริมสุขภาวะเรื่องเพศในวัยรุ่น ซึ่งทางเชฟรอนเองก็ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และยินดีสนับสนุนโครงการผ่านการทำงานของมืออาชีพอย่าง มูลนิธิแพธทูเฮลท์

ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาวะวัยรุ่น พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองได้รับข้อมูลและมีทัศนคติที่ดีต่อการสื่อสารอย่างเปิดใจกับลูกหลาน

โครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาล จังหวัดสงขลา ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ตอนนี้ รวมระยะเวลา 12 เดือน ทางทีมงานจึงได้จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนโครงการ และแลกเปลี่ยนกลยุทธในการทำงาน เช่น การทำงานกับพ่อแม่ผู้ปกครอง การพัฒนาเยาวชนแกนนำ การเชื่อมร้อยเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของภาคีในแต่ละองค์กรท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการต่อไป

ภายในงานครั้งนี้ ก็มีนำเสนอความสำเร็จของการขับเคลื่อนงาน โดย ผู้แทน ๔ เทศบาล พร้อมผลการขับเคลื่อนงานภาพรวมโครงการฯ โดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์ และการพูดคุยถึงความเปลี่ยนแปลงสำคัญของภาคีที่ร่วมงาน และกิจกรรมภาพที่อยากเห็นเรื่อง “สุขภาวะลูกหลานในพื้นที่” และ “จะไปได้ดีกว่านี้ถ้า…”